Kdy a za co platíte

Cenu za Služby hradíte od zahájení jejich poskytování. Výše ceny za Služby je uvedena ve Smlouvě. Součástí smlouvy je i Finanční řád.

Cena za Služby

Splatnost ceny za Služby je uvedena ve Finančním řádu. Pokud se stane, že ve vyúčtování splatnost není uvedena, je takové vyúčtování splatné do 7 dnů od jeho doručení. U trvalých příkazu je splatnost do 15. dne v měsíci. Způsob platby je uveden ve Smlouvě. Pokud ne, zasílejte nám úhradu vyúčtování na náš účet uvedený ve Finančním řádu.

Ceník doplňkových služeb

Doplňkové služby a jejich ceny naleznete zde.

Způsob platby

Jednorázovým bankovním převodním příkazem

Při platbě vždy uveďte číslo účtu příjemce včetně kódu banky, variabilní symbol a částku. Všechny tyto údaje naleznete na faktuře.

Trvalým bankovním převodním příkazem ( preferovaný tip platby )

Při platbě vždy uveďte číslo účtu příjemce včetně kódu banky, variabilní symbol a částku. Všechny tyto údaje naleznete ve Smlouvě.

Číslo účtu pro platby 178838919/0600
Variabilní symbol je uveden ve Finančním řádu.

V hotovosti poštovní poukázkou A

Při platbě vždy uveďte číslo účtu příjemce včetně kódu banky, variabilní symbol a částku. Dále vepište adresu příjemce a adresu odesilatele.

Technická podpora